Четвер, 28.09.2023, 13:51
Вітаю Вас Гість | RSS

Борисковичівська гімназія Мар'янівська селищна рада
Луцького району Волинської області

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Звіт директора

Звіт директора школи за 2022-2023 навчальний рік
27.06.2023, 10:10

ЗВІТ директора гімназії про діяльність закладу освіти у 2022/2023 навчальному році

ЗВІТ

директора Борисковичівської гімназії Наумчук Л.П.

про діяльність закладу освіти

у 2022/2023 навчальному році

Протягом звітного періоду у своїй діяльності на посаді директора гімназії керувалася Статутом гімназії, Прави¬лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора, законодавством Украї¬ни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу освіти.

У 2022/2023 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, роботу по впровадженню освітньої реформи в рамках нової української школи (НУШ). Здійснення якісного та ефективного внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, навчальним, місячним та тижневими планами.

З 1 вересня 2022 року ми почали працювати дистанційно. Але за роки пандемії та введення воєнного стану на території України, ми всі зрозуміли, що якість такого навчання низька. Деякі учні зовсім перестали вчитися. Краща ситуація в тих сім’ях, де процес навчання контролюють батьки. Дякуючи сім’ї Павліків за розуміння, батькам за організацію облаштування укриття, відділу освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Мар’янівської селищної ради за перераховані кошти на необхідні матеріали та всім батькам та вчителям, які за два дні підготували приміщення ми почали вчитися очно.

Головним завданням гімназії на 2022/2023 р. було створення умов для саморозвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, освітній процес спрямовано на компетентнісний та особистісно-орієнтований підхід у здобутті учнями умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації у професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

Педагоги гімназії активно працювали над науково-методичною проблемою: «Створення сприятливого освітнього середовища – основна запорука формування соціально активної особистості».В умовах воєнного стану, коли часто навчання перебиває звук повітряної тривоги, наші вчителі сумлінно та відповідально ставляться до виконання посадових обов’язків і вже цим наближають перемогу.

Налагоджена тісна співпраця з батьківським колективом, учнівським самоврядуванням гімназії, відділом освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Мар’янівської селищної ради.

Станом на 05.09.2022 року Борисковичівська гімназія мала повних 3 класи та 5 неповних, в яких навчалося 40 учнів. В цьому навчальному році в нас не було 1 класу. 1 учениця 7 класу навчається на сімейній формі навчання, перебуваючи за кордоном. Через малу наповнюваність класів створено клас-комплект (3 і 4 клас). На території обслуговування села Борисковичі проживає 26 дітей дошкільного віку та 48 дітей віком від 6 до 18 років. Всі 100% охоплені навчанням.

Кадрове забезпечення

У 2022/2023 навчальному році освітній процес у гімназії забезпечували 14 педагогів, з них по сумісництву - 3.

З них:

• Вища категорія – 2

• Перша – 7

• Друга – 4

• Спеціаліст – 1

Склад учителів за педагогічним стажем

Кількість педагогічних працівників на початок 2022/2023

До 3 років 1

3-10 років 2

10-20 років 1

Понад 20 років 10

Атестація педпрацівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників.

Робота з атестації педагогічних працівників закладу освіти була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Протягом навчального року згідно з річним планом роботи було організовано та проведено атестацію 3 педагогічних працівників. Зубкевич І.В. підтведжено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», Лісові З.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та Собчук Т.О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

Згідно перспективного та річного графіка проходження курсової перепідготовки у 2022/2023 н.р. педагогічні працівники підвищували кваліфікацію через участь у ВІППО також на електронних сайтах «Всеосвіта», «На урок», «Prometheus», «ЕдЕра».

Освітня діяльність

В організації сучасного освітнього процесу велику роль відіграє мотивація здобувачів освіти. Концепція Нової української школи спрямована на формування мотивації здобувачів освіти, що є однією з найскладніших педагогічних проблем сьогодення.

За результатами 2022/2023 навчального року 23 учні 5-9 класів атестовані з усіх навчальних предметів та за підсумками річного оцінювання переведені до наступних класів, а учні 9 класу випущені зі школи.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів проводилося за 12-бальною системою (шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Учні 5 класу НУШ за рішенням педради №1 від 31 серпня 2023 року не оцінювалися в вересні, коли в дітей проходив адаптаційний період.

Критерії оцінювання розміщено на сайті школи, у класних кімнатах, поінформовано здобувачів освіти та їхніх батьків

Відповідно до річного оцінювання найвищий бал навченості в учнів 6 класу, найнижчий в учнів 9 класу.

Освітній процес в 2-4 класах здійснюється за типовою освітньою програмою під керівництвом Р. Шияна, для 5-го класів затверджено модельні програми.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 2-4 класів у 2022-2023 н.р. здійснювалося відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».

Згідно з Державним стандартом початкової освіти отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів відбувалося у процесі формувального та підсумкового оцінювання.

Оцінюванню підлягали об’єктивні результати навчання та особистісні надбання учнів, які виявляються у процесі досягнення результату навчання.

Згідно рішення педради від 31серпня 2022 року №1 особистісні надбання учнів у 2-4 класах виражаються вербальною оцінкою, яка зазначалася у Свідоцтві досягнень.

Об’єктивні результати навчання учнів у2 класі виражено вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою оцінкою.

За рішенням педагогічної ради від 31 травня 2023 року №9 одна учениця 3 класу та одна учениця 5 класу нагороджені Похвальним листом за високі досягнення у навчанні.

Для організації дистанційного навчання заклад користується Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 941/35224), методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН від 23.03.2020 № 1/9-173; від 16.04.2020 № 1/9-213; методичними рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі» та іншими чинними документами. Для роботи в синхронному режимі педагоги використовують платфоми Zoom, GoogleMeet тощо. Для асинхронного проведення занять використовуються міжкласні Вайбер групи.

Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителями, учнями, директором та батьками – «наріжний камінь», який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя. За рішенням педагогічної ради від 31 травня 2023 року 37 здобувачів освіти атестовані та переведені в наступні класи. Навчальні програми з усіх предметів в 2022-2023 н.р. виконані.

Робота з обдарованими дітьми.

В школі діє програма «Творча обдарованість», складений робочий план її реалізації. Згідно наказу від 05 вересня 2022 року №39 створено шкільний банк даних про обдарованих та здібних дітей. Розроблений та затверджений алгоритм роботи з такими учнями та рекомендації щодо створення умов для розвитку творчих здібностей дитини. Наші учні є постійними учасниками Міжнародних заочних конкурсів «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», конкурсу з української мови ім..Петра Яцика. Кожного року отримують дипломи, більшість це срібні та золоті.

Цього року наші діти з допомогою батьків та вчителів взяли активну участь у конкурсі «Новорічна композиція». Робіт було багато, кращі були передані у відділ освіти, молоді та спорту та охорони здоров’я Мар’янівської селищної ради. Кожна робота була високо оцінена. Діти були нагороджені подяками відділу освіти, а учні 7 класу та вчитель трудового навчання Ірина Василівна були нагороджені дипломом Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради за роботу «Новорічний сюрприз».Вчитель трудового навчання Ірина Василівна дуже творчо та креативно підходить до виконання композицій та вміє навчити і зацікавити дітей.

У творчих конкурсах брали участь і учні початкових класів. Діти дуже люблять ліпити, клеїти, вирізати та творити. Це видно, зайшовши в кожен клас початківців.Учні Зої Вікторівни є активними учасниками Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» з предметів початкової школи.

Значна увага в нашому освітньому закладі приділяється організації фізкультурно-масової роботи. Тамара Олегівнаорганізовує різноманітні змагання, готує учнів до участі в окружних спортивних змаганнях та турнірах. У спортивних іграх школярів Мар’янівської ТГ з настільного тенісу зайняли 3 місце.

Наші учні брали активну участь у предметних олімпіадах. Показали непогані результати з математики, української мови, трудового навчання та географії.

Виховна робота

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепції національно-патріотичного виховання, Концепції Нової української школи, Програми «НУШ у поступі до цінностей», протягом 2022-2023н.р. вся виховна робота була направлена на забезпечення комплексного підходу до процесу виховання, розвиток духовності, формування у дітей і підлітків почуття патріотизму, громадянськості, свідомого ставлення до свого здоров’я. В основу виховної системи школи покладено концепцію самовизначення особистості, яка володіє не лише певною сумою знань, умінь і навичок, а й здатна стати активним учасником розбудови української держави.

Педагогічним колективом створено систему виховної роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної діяльності у процесі навчання й позакласній роботі, впровадження у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників освітнього процесу, роботу органів учнівського самоврядування, співпрацю трикутника «школа-учні-батьки».

У 2022-2023н.р. педагогічний колектив працював надреалізацією виховної теми «Формування життєвонеобхідних компетентностей, ціннісних орієнтацій школярів» відповідно до Програми «НУШ у поступі до цінностей».

Виховна робота була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптацію в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя. В центрі уваги наскрізний процес виховання – 1 з 9 компонентів формули НУШ, кий формує такі цінності: гідність, чесність, турботу, повагу досебе, до інших людей, повагу до мови, культури, патріотизм.

Протягом навчального року питання виховної роботи розглядались на оперативних нарадах, засіданні педагогічної ради «Формування здорового способу життя дітей - одне з головних завдань школи і сім'ї», батьківських зборах, засіданнях методичної комісії класних керівників.

В рамках Місячника безпеки дорожнього руху в нашому освітньому закладі відбувся урок «Увага! Діти на дорозі!» В освітньому закладі розроблено план заходів протидії булінгу.

Створена робоча група для формування антибулінгової політики в закладі. У ЗО розроблено, затверджено та оприлюднено план заходів щодо запобігання булінгу та будь-яких інших форм насильства. Проводиться цикл заходів серед учасників освітнього процесу (бесіди, тренінги, круглі столи, зустрічі з представниками ювенальної превенції) для формування єдиного бачення проблеми булінгу та насильства. Дане питання постійно обговорюється на нарадах придиректорі, педагогічних радах, методичних об’єднаннях. Частина педагогічних працівників проходять онлайн навчання з питань протидії булінгу та діляться власними знаннями з колегами.

Розроблені та затверджені наказом директора Правила поведінки здобувачів освіти Борисковичівської гімназії та оприлюднені на сайті закладу та інформаційних стендах. Дотримання правил поведінки здобувачів освіти контролюють працівники школи. Забезпечується щоденний контроль відвідування учнями навчальних занять, з’ясовуються причини відсутності учнів та вживаються необхідні заходи. Я, як директор дбаю про створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, приймаю відповідні рішення у вигляді наказів по школі та відслідковую їх виконання.

В рамках акції «16 днів проти насильства» для класних керівників був проведений інформаційний семінар- тренінг щодо запобіганню булінгу з переглядом шість відео-уроків «Батьківство в епоху цифрових технологій». Для учнів 8-9 класів відбулося заняття з елементами тренінгу «Насильству – ні! Булінгу – ні! Світ врятує доброта!».

Пріоритетним напрямком виховної роботи було патріотичне виховання відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання. Учнівські колективи долучились до волонтерських акцій. Протягом року проводились Уроки Мужності, години спілкування на патріотичну тематику. Учні неодноразово малювали та передавали свої малюнки воїнам, які боронять нашу землю від російського агресора.Ірина Василівна створила поробку «Карта Пам’яті України». Цікаві та змістовні виховні заходи класні керівники провели до Дня єдності, Дня героя, Дня примирення.

Приділялася увага роботі з попередження наркоманії, алкоголізму, боротьбі з тютюнопалінням серед неповнолітніх. З метою профілактики та пропаганди здорового способу життя, боротьби з наркоманією та СНІДом, відповідно до річного плану роботи проводилися тематичні заходи.У школі розроблено наскрізну систему бесід та тематичних годин з морально- правового виховання. Виховна робота в освітньому закладі передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною елітою, виховати життєвокомпетентну, творчу особистість, здатну до розвитку, самовдосконалення, як громадянин, патріот, професіонал, носій культури, сім’янин. Шляхи досягнення мети вбачаємо в запровадженні сучасних моделей виховання, у впровадженні й апробації інноваційних технологій виховання, планування відповідно до Програми «НУШ у поступі до цінностей», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Концепції Нової української школи.

Охорона праці

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в гімназії ведеться відповідно до Конституції України, статей 43, 50; Кодексу Законів про працю України, статті 2, 10, 13; Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25; Закону України «Про освіту», стаття 26; наказів МО Н України №563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в закладах освіти», №616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах». Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі у 2022–2023 н. р. знаходився під щоденним контролем директора.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком навчального року видано накази, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. Кожен працівник ознайомлений з алгоритмом дій у разі сигналу «Повітряна тривога». У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Класними керівниками систематично проводяться години спілкування, інструктажі за темами: «Правила дорожнього руху», «Правила протипожежної безпеки», «Запобігання отруєнням», «Правила безпеки під час користування газом», «Правила безпеки під час поводження з вибухонебезпечними предметами», «Правила безпеки на воді», «Правила безпеки при користуванні електроприладами», «Поводження з джерелами електроструму». На сайті наявна інформація щодо правил безпечної поведінки.

Як наслідок цієї роботи, у 2022-2023 н.р. не було зафіксовано випадків побутового та виробничого травматизму. Відповідно до Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці проводилось навчання працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів гімназії.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи на 2022–2023 навчальний рік, проведено перевірку контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу. При вході в школу розташований план евакуації на випадок пожежі, оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради,на нараді при директору. У вересні 2022р. класними керівниками був проведений вступний інструктаж з усіма учнями школи про що свідчать записи у класних журналах, а також перед початком уроків фізики, хімії , біології, трудового навчання, фізкультури, інформатики. Перед спортивними змаганнями, при проведенні заходів за межами території школи проводилися інструктажі.

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій у гімназії систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. сформовано соціальний паспорт гімназії в який вносились необхідні зміни протягом року. Спільно з класними керівниками проведено паспортизацію класів. Так, у 2022/2023 н.році у школі навчалося 15 дітей із багатодітних сімей, 1 дитина із малозабезпеченої сім ї , 2 дітей-інвалідів, 3 дітей з неповних сімей, 1 напівсирота, 2 здобувачів освіти, батьки брали участь в АТО, 5дітей, батьки яких є учасниками бойових дій. Згідно рішення Мар’янівської селищної ради від 19.12 2022 №33/4, наказу відділу освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Мар’янівської селищної ради діти з малозабезпечених сімей, батьки яких брали участь в АТО та є учасниками бойових дій (на підставі підтверджуючих документів) харчуються безкоштовно.

В нашій шкільній їдальні створені всі необхідні умови, придбано нове технологічне обладнання для приготування смачних та корисних страв. Кухар Олена Олександрівна смачно готує обіди для наших дітей.

Медичне обслуговування учнів здійснюється фельдшером Борисковичівського ФАПу Тетяною Всеволодівною Панасюк. Постійно проводиться аналіз стану здоров’я учнів; аналіз захворювань учнів; аналіз гострої захворюваності дітей; оформляються листи здоров’я на кожен клас.

Співпраця з батьками

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

У закладі працює піклувальна рада, що обговорює важливі для всіх учасників освітнього процесу питання.

На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу;

- формування здорового способу життя.

Матеріально-технічне забезпечення

Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, їдальні, спортмайданчика, що функ¬ціонують у закладі, є задовільним.Квітники, огорожі, спортивний майданчик – також перебувають у задовільному стані. Заняття фізичної культури проводяться на спортивному майданчику зі спортивним обладнанням. Забезпечення спортивним інвентарем недостатнє.

Наш освітній заклад забезпечений засобами ІКТ. Це 8 компютерів, 4 ноутбуки, 4принтери, сканери, 1 проектор, мультимедійний екран, 3 телевізори, які мають підключення до WiFi.

Виконується план проведення поточного ремонту. Проведено огляд технічного стану будівель і споруд.

Фінансово-господарська діяльність гімназії здійснюється на основі її кошторису, основним джерелом формування якого є кошти відділу освіти, молоді та спорту Мар’янівської селищної ради.

Щиро дякую вчителям, батькам і техперсоналу, які прикладають максимум засиль для проведення ремонтних робіт по підготовці школи до нового навчального року, постійно працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримують її у належному стані.

Категорія: Звіт директора | Додав: admin
Переглядів: 20 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук