Четвер, 28.09.2023, 14:22
Вітаю Вас Гість | RSS

Борисковичівська гімназія Мар'янівська селищна рада
Луцького району Волинської області

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Інформація » Булінг

Порядок реагування на доведені випадки булінгу
27.01.2022, 11:24

Порядок роботикомісії

 1. Метою діяльностікомісії є припиненнявипадкубулінгу в закладіосвіти; відновлення та нормалізаціястосунків, створеннясприятливих умов для подальшогоздобуттяосвіти; оцінка потреб сторінбулінгу.
 2. Діяльністькомісіїздійснюється на принципах: законності, верховенства права, поваги та дотримання прав і свобод людини, неупередженогоставлення до сторінбулінгу (цькування), відкритості та прозорості, конфіденційності та захиступерсональнихданих, невідкладногореагування, комплексного підходу до розглядувипадкубулінгу (цькування), нетерпимості до булінгу (цькування) та визначенняйогосуспільноїнебезпеки.

Комісія у своїйдіяльностізабезпечуєдотриманнявимогЗаконівУкраїни «Про інформацію», «Про захистперсональнихданих».

 

 1. До завданькомісії належать:
 • збірінформаціїщодообставинвипадкубулінгу;
 • розгляд та аналіззібранихматеріалів;
 • у разіприйняттярішеннякомісією про наявністьобставин, щообґрунтовуютьінформацію, зазначену у заяві, до завданькомісіїтакож належать: оцінка потреб сторінбулінгу (цькування) в отриманнісоціальних та психолого-педагогічнихпослуг та забезпечення таких послуг, в тому числііззалученнямфахівцівслужби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; визначення причин булінгу (цькування) та необхіднихзаходів для усунення таких причин; визначеннязаходіввиховноговпливущодосторінбулінгу; моніторингефективностісоціальних та психолого-педагогічнихпослуг, заходів з усунення причин булінгу, заходіввиховноговпливу та корегування; наданнярекомендаційдляпедагогічнихпрацівників закладу освіти

наданнярекомендацій для педагогічнихпрацівників закладу освітищододоцільнихметодівздійсненняосвітньогопроцесу та іншихзаходів з малолітнімичинеповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками абоіншимизаконнимипредставниками; наданнярекомендацій для батьківабоіншихзаконнихпредставниківмалолітньоїчинеповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

 1. Формою роботикомісії є засідання, якіпроводятьсяуразі потреби. Дату, час і місцепроведеннязасіданнякомісіївизначаєїї голова.
 2. Засіданнякомісії є правоможнимуразіучасті в ньому не менше як двохтретинїї складу.
 3. Секретаркомісії не пізнішевісімнадцятоїгодини дня, щопередує дню засіданнякомісії, повідомляєчленівкомісії, а такожзаявника та іншихзаінтересованихосіб про порядок деннийзапланованогозасідання, дату, час і місцейогопроведення, а такожнадає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідніматеріали в електронномуабопаперовомувигляді.
 4. Рішення з питань, щорозглядаються на засіданнікомісії, приймаються шляхом відкритогоголосуваннябільшістюголосіввідзатвердженого складу комісії. У разірівногорозподілуголосів голос головикомісії є вирішальним.
 5. Під час проведеннязасіданнякомісіїсекретаркомісіїведе протокол засіданнякомісії за формою згідно з додатком до цього Порядку, щооформлюється наказом керівника закладу освіти.
 6. Особи, залучені до участі в засіданнікомісії, зобов’язанідотримуватисьпринципівдіяльностікомісії, зокрема не розголошуватистороннім особам відомості, що стали їмвідомі у зв’язку з участю у роботікомісії, і не використовуватиїх у своїхінтересахабоінтересахтретіхосіб.

Особи, залучені до участі в засіданнікомісії, під час засіданнякомісіїмають право:

 • ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розглядкомісії;
 • ставитипитання по сутірозгляду;
 • подаватипропозиції, висловлювативласну думку з питань, щорозглядаються.
 1. Голова комісії доводить до відомаучасниківосвітньогопроцесурішеннякомісіїзгідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнімвиконанням.
 2. Строк розглядукомісією заяви абоповідомлення про випадокбулінгу (цькування) в закладіосвіти та виконання нею своїхзавдань не маєперевищувати десяти робочихднівіз дня отримання заяви абоповідомленнякерівником закладу освіти.

 

Принагідноінформуємо, щовідповідно до наказу Міністерствавнутрішніх справ України «Про затвердженняЗмін до Інструкції з організації  роботипідрозділівювенальноїпревенціїНаціональноїполіціїУкраїни» від 25.06.2020 № 488, зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни 03 серпня 2020 року  № 738/35021, дитина, яка вчинила булінг (цькування) учасникаосвітньогопроцесупідлягаєвзяттю на профілактичнийоблік з метою здійсненнязаходівіндивідуальноїпрофілактикиполіцейськимипідрозділамиювенальноїпревенції.

Категорія: Булінг | Додав: admin
Переглядів: 94 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук